Om projektet

Kompetenscentrum – scenkonst i grundskolan, är ett projekt som pågår från 2012 fram till mitten av 2014, och som syftar till att samla kompetens kring pedagogiska metoder för att arbeta med kultur i skolan. Projektet drivs av Riksteatern Västernorrland – tillsammans med Riksteatern och Landstinget Västernorrland.

Riksteatern Västernorrland ser ett behov av att öka samverkan mellan skolor och kulturaktörer för att säkerställa barn och ungas rätt att ta del av och att själva få skapa kultur.

Det är lika viktigt att kunna ta del av kultur som att själv få utöva den. Detta gäller särskilt för grundskoleelever där ett eget aktivt utövande både kan förstärka och fördjupa viktiga inlärningsprocesser som är kopplade till skolans övriga undervisning. ”Man lär sig inte bara med knoppen utan även med kroppen.”

Skolan är den miljö där alla elever oavsett geografiska hinder eller föräldrarnas resurser kan få möta konst och kultur och själva skapa. Genom Skapande skola kan professionella kulturaktörer tillsammans med kulturpedagoger och lärare ge elever möjligheter till personlig utveckling och inspiration. Detta projekt ska verka för att elever får möjlighet till ökad måluppfyllelse, i enlighet med LGR 11, genom att erbjuda alternativa metoder för lärande i skolan.

Detta projekt ska verka för att barn och unga får möjlighet till ökad måluppfyllelse genom att erbjuda alternativa metoder för lärande i skolan, med läroplanen som utgångspunkt. Projektets målgrupp är elever, 7-16 år, samt lärare på grundskolor.

Kompetenscentret ska bygga på en omvärldsanalys och en kartläggning av behov och intresse i grundskolor och kommuner.

Inom projektet avser vi att ha ett nära samarbete med både fria producenter/pedagoger och institutioner som exempelvis Riksteatern och Scenkonstbolaget. En viktig del i planerings- och uppbyggnadsfasen av projektet är att Riksteatern Västernorrland drar nytta av Riksteaterns nationella kompetens.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *