Fortbildning

Under våren och hösten 2013 erbjuder projektet en fortbildning för lärare på ämnet Kultur i skolan – Varför då? Samtal om estetiska lärprocesser och LGR 11.

Fortbildningen består av ett samtal/föreläsning med Petra Erkelius om lärande utifrån människans alla språk och om begreppet estetiska lärprocesser – där både den nya läroplanen, bedömning och språk sammanvävs till en helhet. Hur många språk ska våra barn få ha? I den nya läroplanen ses alla lärare som språklärare. Samtidigt hör man ofta begreppet estetiska lärprocesser i skolvärlden. Vad är det? För vem? Varför? Var hör begreppet hemma?

”Alla språk ska få utvecklas i varje människa och skolan ska vara en plats som stöder det lärande – det är en viktig framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse i skolan”

Samtalet handlar också om våra möjligheter att samarbete med kulturen och hur ”Skapande skola”-projekt ska bli gynnsamma för elevernas lärande. I samband med föreläsningen finns möjlighet till att göra en workshop.

PETRA ERKELIUS arbetar just nu som klass- och musiklärare på Söderbaumska skolan i Falun. Hon har arbetat som rektor och efter det är hon vidareutbildad på Stockholms Musikpedagogiska institut. Hon beskriver estetiska lärprocesser som något som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman fakta, förmågor, känslor, upplevelser, erfarenheter och göra det till kunskap genom analys och reflektion.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *