Projektet avslutat

Projektet ”Kompetenscentrum- scenkonst i grundskolan” avslutades i januari 2015.  Tack till alla samarbetspartners för er medverkan!

Resultat
För Riksteatern Västernorrland gav projektet en möjlighet att utveckla verksamheten som riktas till skolan. Vi har under projekttiden kunnat erbjuda subventionerade pedagogiska paket och fortbildningar för skolan, som ett komplement till att förmedla föreställningar. Nästan 3000 elever nåddes av 35 föreställningar och 88 workshops som ingick i dessa pedagogiska paket. Projektet genomförde också 12 st fortbildningsinsatser av olika slag för pedagoger, skolledare och kulturaktörer.

Projektet har etablerat goda kontakter och relationer med skolföreträdare, främst i de två fokuskommunerna Timrå och Härnösand. Utöver detta har även samverkan med kulturaktörer i länet fördjupats under projekttiden. Tillsammans har vi börjat utveckla former för att bygga värdefulla och långsiktiga relationer till skolan. Denna samverkan kan även fortsättningsvis utvecklas och fördjupas, bl a  kring gemensamma arrangemang som Skapande skola-konferenser, skolledarkonferenser och framtida nätverksträffar.

Ett av de positiva resultaten av projektet är de två skolledarkonferenser som arrangerats och initierats av projektet. Tidigt i projektet identifierades behovet av att kommunicera med nyckelpersoner som har mandat inom skolan, men att det tyvärr inte är lätt att nå ut till skolledarna. Syftet med konferenserna har varit att medvetandegöra hur kulturen kan vara ett verktyg i skolan för att stödja eleverna i skolarbetet samt hur samverkan kan ge vinster i form av ökad motivation och högre måluppfyllelse.

Vill du ha kontakt med projektledaren Caroline Grafström så når du henne här:

Tel: 060-180301
caroline.grafstrom@riksteatern.se

Det här inlägget postades i Kompetenscentrum – scenkonst i grundskolan. Bokmärk permalänken.