Samtal om estetiska lärprocesser i Härnösand

Den 20 och 21 november 2012 deltog 62 lärare från Härnösands skolor i ett samtal/föreläsning om estetiska lärprocesser på temat ”Kultur i skolan- Varför då?”

Samtalet leddes av Petra Erkelius som arbetar som klass- och musiklärare på Söderbaumska skolan i Falun. Petra är vidareutbildad på Stockholms Musikpedagogiska institut och har även arbetat som rektor. Föreläsningen handlade om lärande utifrån människans alla språk, den nya läroplanen och om begreppet estetiska lärprocesser. Samtalet handlade också om  möjligheterna i att samarbeta med kulturen och hur Skapande skola-projekt ska bli gynnsamma för elevernas lärande.

Under samtalet med lärarna väcktes frågor kring begreppet ”estetiska lärprocesser” . Vad är det egentligen? Varför ska man arbeta med dessa i skolan?  Petra beskriver estetiska lärprocesser som något som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman fakta, förmågor, känslor, upplevelser, erfarenheter och göra det till kunskap genom analys och reflektion.

Det här inlägget postades i Kompetenscentrum – scenkonst i grundskolan. Bokmärk permalänken.