Skolan och kulturen – Hur möts vi?

Vi tror att vi kulturaktörer som arbetar med/för barn och unga i skolan behöver mer kunskap om hur skolan fungerar idag, vilka styrdokument som reglerar verksamheten mm. Därför bjöd projektet in några av länets kulturkonsulenter och andra kulturaktörer till en föreläsning, eller snarare ett samtal den  om estetiska lärprocesser och hur skolan och kulturen kan mötas.

Den 6 maj samlades gruppen i Sundsvall, tillsammans med Petra Erkelius, klass- och musiklärare från Falun. Petra, som arbetar mycket med estetiska lärprocesser ledde samtalet och gav matnyttig information om skolans styrdokument och forskning kring lärande. Diskussionerna kom att handla mycket om den nya läroplanen, erfarenheter av samverkan med skolan och hur vi kan satsa på kvalitet, snarare än kvantitet i relationen till skolan. Samtalet gav möjlighet till att gemensamt diskutera på vilket sätt vi bäst samverkar med skolan.

Det här inlägget postades i Kompetenscentrum – scenkonst i grundskolan. Bokmärk permalänken.